جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان مازندران

city
   
 
  • معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری

   معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری

   معاون برنامه ریزی  و سرمایه گذاری

    

    نام: جهانگیر

   نام خانوادگی : بائی لاشکی

   شماره تلفن: 33363376

   آدرس: ساری-میدان امام- بلوارپاسداران-سازمان صنعت،معدن و تجارت-ساختمان شهید بابایی


   وظایف اداره برنامه ریزی ،آمار و اطلاعات  :

    

   -تهیه و تدوین برنامه های مربوط به توسعه فعالیت های صنعتی و معدنی و بازرگانی استان در چارچوب
   سیاست های حوزه ستادی وزارتخانه

   -برنامه ریزی و نظارت برایجاد واحدهای صنعتی ، معدنی و تجاری درسطح استان بارعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط.

   -صدور جواز تاسیس و جوازهای توسعه برای واحدهای صنعتی متقاضی براساس نوع تقاضا و درچارچوب اختیارات تفویض شده با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط.

   -نظارت برپیشرفت فیزیکی طرحها و درصورت لزوم ابطال جوازهای تاسیس واحدهای صنعتی و معدنی

   -انجام بررسی های فنی اقتصادی و مالی طرحهای صنعتی استان

   -تلفیق برنامه های عملیاتی حوزه صنعت ، معدن و تجارت و تدوین برنامه های کلان استان با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط

   - انجام بررسی های لازم به منظور تدوین و اجرای نظام آماری ، اطلاعات و داده های بخش صنعت ، معدن و تجارت در سطح استان

   -ارائه سازو کارهای لازم جهت شناخت گلوگاه ها و نیز تعیین اولویت های افزایش تولید و ارتقای بهره وری واحدهای صنعتی و معدنی

   -تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمار به منظور شناخت امکانات صنعتی و فنی استانو تهیه و ارائه گزارش های لازم

   -پیگیری آمایش صنعتی معدنی و تجاری استان

    

    

   وظایف اداره امور طرحها و سرمایه گذاری :

    

   -  انجام هماهنگیهای لازم به منظور مطالعه علمی توسعه صنعتی و معدنی منطقه درچارچوب طرح آمایش سرزمین 

   -  فراهم آوردن موجبات جلب و جذب سرمایه گذاریهای مردمی و سرمایه های خارجی در راستای توسعه صنعتی و معدنی استان 

   -   بررسیهای جامع در زمینه اطلاع رسانی صحیح به سرمایه گذاران و تعیین مزیتهای نسبی منطقه در راستای شکل دهی تصمیم گیریهای متقاضیان 

   -   برنامه ریزی جهت مطالعه روند سرمایه گذاریها در استان وتعیین نقاط قوت و ضعف به منظور تدوین سیاستهای جدید منطقه ای در راستای افزایش سرمایه گذاری صنعتی و معدنی 

   -  انجام اقدامات لازم به منظور استفاده مطلوب از ظرفیتهای مراکز علمی دانشگاهی در راستای انجام مطالعه منطقه ای توسعه 

   -  حضور در کمیسیونها و کمیته های برنامه ریزی استان برحسب  مورد و ارائه دیدگاهها ومقررات بخش صنعت و معدن کشور و جلب حمایت سایر دستگاهها در توسعه  سرمایه گذاریهای صنعتی و معدنی 

   -  همکاری با ستاد سرمایه گذاری استان به منظور ایجاد رغبت در سرمایه گذاریهای جدید 

   -   تهیه سیاستهای  اجرایی مشترک با محیط زیست استان به منظور سرمایه گذاری جدید و ایجاد تعادل در پراکنش واحدها 

   -  نظارت براعلام ظرفیتهای صادراتی برای سرمایه گذاریهای جدید 

   -   کمک در راه اندازی شرکتهای سرمایه گذاری استان  برای تامین منابع مالی جدید درراستای توسعه صنعت ومعدن و تجارت استان

   -   ترغیب سرمایه گذاران در فعالیتهای جمعی و ورود سرمایه به طرحهای راکد که به دلیل عدم تامین منابع مالی متوقف شده اند. 

   - بررسی و اعلام انواع حمایتهای دولتی از سرمایه گذاریهای صنعتی به تفکیک مکان اجراو نوع صنعت براساس دستورالعملهای وزارت متبوع 

   - همکاری و مشارکت در انجام برنامه ریزی لازم به منظورایجاد ،توسعه وتکمیل واحدهای تولیدی با توجه به استعدادها وامکانات مناطق استان 

   - تشریک مساعی درانجام بررسیهای فنی ،اقتصادی و مالی طرحهای صنعتی استان به منظور راهنمایی متقاضیان 

   -بررسی و تعیین تسهیلات بانکی مورد نیاز واحدهای تولیدی استان براساس سیاست های اجرایی وزارتخانه و درحدوداختیارات محوله با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط . 

   - همکاری و تشریک مساعی با بانکها جهت ارایه تسهیلات بانکی به طرحها 

   - همکاری و هماهنگی با شرکت شهرکهای صنعتی استان به منظور مکان یابی صحیح و توزیع متعادل صنایع در شهرکها

   - تشریک مساعی درایجاد هماهنگیهای لازم با سازمانها و دستگاههای مسئول تامین نیازها و امکانات زیربنایی از قبیل آب ، برق ، گاز،تلفن جهت تسریع دراجرای طرحها

   - معرفی طرحها پس از موفقیت درتولیدآزمایشی به معاونت امورصنایع به منظور صدور پروانه بهره برداری


    

    

    

  • تازه ترین پیامها و اطلاعیه ها
مجموع بازدیدها : 4,242,938
تعداد بازدید امروز : 740
آخرین به روزرسانی : 12:22  1398/04/25