جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان مازندران(آزمایشی)

city
   
 
  •  
  • فهرست اخبار
   تغییرات آب و هوایی در روند ترمیم اقتصاد جهانی

   تغییرات آب و هوایی در روند ترمیم اقتصاد جهانی

   دکتر محمد پور عمران رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران در گفتگو با رادیو اقتصاد درخصوص تغییرات آب و هوایی در روند ترمیم اقتصاد جهانی نظر کارشناسی خود را بیان نمود .

   تحلیل دکتر محمد پور از روابط اقتصادی ایران و بلژیک

   تحلیل دکتر محمد پور از روابط اقتصادی ایران و بلژیک

   دکتر محمد محمدپور عمران رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مازندران با عنوان کارشناس اقتصاد بین الملل مهمان تلفنی رادیو اقتصاد بود.

   تحلیل دکتر محمد پور از فرصتهای اقتصادی پیوستن ایران به سازمان همکاری های شانگهای

   تحلیل دکتر محمد پور از فرصتهای اقتصادی پیوستن ایران به سازمان همکاری های شانگهای

   دکتر محمد محمدپور عمران رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مازندران مهمان تلفنی رادیو اقتصاد بود.

مجموع بازدیدها : 3,952,813
تعداد بازدید امروز : 57
آخرین به روزرسانی : 07:08  1397/10/29