X

ارتباط با ریاست

همایش ها و سخنرانی ها

اطلاعیه ها

مزایده ها ، مناقصه ها ، فراخوان

 • آگهی مزایده عمومی مجوزهای برداشت سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران

  آگهی مزایده عمومی مجوزهای برداشت سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران درنظر دارد نسبت به برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای مجوزهای برداشت(طرح تعریض و اصلاح مسیر محور دوآب - کجور) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)به آدرس www.setadiran.ir اقدام نماید. متقاضیان می توانند ازساعت 8:00 صبح روز شنبه مورخ 16/05/1400 لغایت ساعت 14:30روز سه شنبه مورخ 26/05/1400 نسبت به ارائه قیمت در سامانه اقدام نمایند. زمان پازگشایی پاکات و اسناد مزایده روز دوشنبه مورخه 1/06/1400 راس ساعت 10 صبح در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان می باشد. متقاضیان محترم می بایست جهت شرکت درمزایده نسبت به ثبت نام درسامانه مذکور و تهیه گواهی امضاء الکترونیکی (توکن) از دفاتر منتخب پیشخوان دولت اقدام و در مزایده بصورت الکترونیکی از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شرکت نمایند. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص این سامانه می توانند با شماره تماس۴۱۹۳۴ -۰۲۱ پشتیبانی سامانه ستاد تماس حاصل نموده و"صرفاً جهت اطلاع و مشاهده اطلاعات مزایده" از روز شنبه مورخ 16/05/1400 به آدرس الکترونیکی http://mzr.mimt.gov.ir سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران مراجعه نمایند. متقاضیان می بایست تمامی مدارک مورد نیاز را با امضا دیجیتال و از طریق سامانه ستاد بارگذاری و ارسال نمایند. ضمناً نقشه محدوده مجوزهای برداشت براساس کد کاداستر اعلام شده در مزایده، درسامانه کاداستر معادن کشور به نشانی www.cadastre.mimt.gov.ir درقسمت نقشه قابل مشاهده می باشد. روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت استان مازندران

  وضعیت مناقصه/مزایده : در حال برگزاری
  تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
 • اصلاحیه آگهی لغو مزایده عمومی محدوده های اکتشافی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران

  بدینوسیله با توجه به مشکلات فنی پیش آمده، مزایده عمومی محدوده های اکتشافی( طرح های پی جویی و اکتشاف مواد معدنی) توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران که در روز شنبه مورخ 1400/04/12 در سایت سازمان یاد شده منتشر شده است، تا اطلاع ثانوی لغو می گردد. متقاضیان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر از زمان برگزاری مزایده های سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران، می توانند موضوع را از طریق آدرس الکترونیکی http://mzr.mimt.gov.ir و روزنامه سراسری کثیرالانتشار پیگیری نمایند. روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت استان مازندران

  وضعیت مناقصه/مزایده : در حال برگزاری
  تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
 • آگهی لغو مزایده عمومی محدوده های اکتشافی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران

  با عنایت به انتشار آگهی مزایده عمومی محدوده های اکتشافی( طرح های پی جویی و اکتشاف مواد معدنی) توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران در روز دوشنبه مورخ 14/04/1400، بدینوسیله با توجه به مشکلات فنی پیش آمده، مزایده مذکور تا اطلاع ثانوی لغو می گردد.متقاضیان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر از زمان برگزاری مزایده های سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران، می توانند موضوع را از طریق آدرس الکترونیکی http://mzr.mimt.gov.ir و روزنامه سراسری کثیرالانتشار پیگیری نمایند.

  وضعیت مناقصه/مزایده : در حال برگزاری
  تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
 • برگزاری مزایده عمومی محدوده های اکتشافی سازمان صمت مازندران

  سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در نظر است نسبت به برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای محدوده های اکتشافی ( طرح های پی جویی و اکتشاف مواد معدنی) اقدام نماید. به گزارش روابط عمومی ؛ متن این آگهی بدین شرح می باشد. سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای محدوده های اکتشافی( طرح های پی جویی و اکتشاف مواد معدنی) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir اقدام نماید. متقاضیان می توانند ازساعت 7:30 صبح روز شنبه مورخ 1400/04/19 لغایت ساعت 14:30روز سه شنبه مورخ 1400/04/29 نسبت به ارائه قیمت در سامانه اقدام نمایند. زمان پازگشایی پاکات و اسناد مزایده روز یکشنبه مورخه 1400/05/03 راس ساعت 10 صبح در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان می باشد. متقاضیان محترم می بایست جهت شرکت درمزایده نسبت به ثبت نام درسامانه مذکور و تهیه گواهی امضاء الکترونیکی (توکن) از دفاتر منتخب پیشخوان دولت اقدام و در مزایده بصورت الکترونیکی از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شرکت نمایند. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص این سامانه می توانند با شماره تماس۴۱۹۳۴ -۰۲۱ پشتیبانی سامانه ستاد تماس حاصل نموده و"صرفاً جهت اطلاع و مشاهده اطلاعات مزایده" از روز شنبه مورخ 1400/04/19 به آدرس الکترونیکی http://mzr.mimt.gov.ir سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران مراجعه نمایند. متقاضیان می بایست تمامی مدارک مورد نیاز را با امضا دیجیتال و از طریق سامانه ستاد بارگذاری و ارسال نمایند. ضمناً نقشه محدوده های اکتشافی براساس کد کاداستر اعلام شده در مزایده، درسامانه کاداستر معادن کشور به نشانی www.cadastre.mimt.gov.ir درقسمت نقشه قابل مشاهده می باشد.

  وضعیت مناقصه/مزایده : در حال برگزاری
  تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
 • آگهی مزایده عمومی محدوده های معدنی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران

  وضعیت مناقصه/مزایده : در حال برگزاری
  تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
اوقات شرعی
امروز ۱۴۰۰/۰۵/۱۳   برابر با Wednesday 04th August 2021

اوقات شرعی

سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مازندران

سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مازندران
No Cache
Generate time: 12.737549304962
Query time: 9.765655040741