X
دوشنبه, ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ ۱۱:۰۴ ۱۳۲
چچ

اداره امور صنایع فلزی

محمد رضا کارده

رئیس اداره امور صنایع فلزی
آدرس : ساری بلوار پاسداران سازمان صنعت معدن و تجارت ساختمان شهید بابایی
داخلی : 258
تلفن : 33360606

شرح وظائف :

- مشارکت درتدوین راهبردهای توسعه صنعتی استان

- انجام مطالعات و بررسی های لازم به منظور ارایه پیشنهاد در جهت رفع تنگناهای تولیدی

- جلب مشارکت تشکلهای تخصصی درسیاست گذاری و برنامه ریزیهای صنعتی استان

- نظارت بر فعالیتهای صنعتی به منظور تحقق سیاستها وبرنامه های استان

- هماهنگی با سایر دستگاهها در زمینه های مربوط به امور تولیدی استان

- مشارکت در تعیین شاخصهای اندازه گیری بهره وری سازمان

- مشارکت در کمیته های بهبود روشها و تدوین اهداف و کمی بهره وری صنعت استان

- بازدید از واحدهای تولیدی و بررسی فنی جهت حصول اطمینان از موفقیت در دوران تولید آزمایشی وصدور پروانه بهره برداری برای آنها

- رسیدگی به کلیه درخواستهای تغییر مشخصات پروانه بهره برداری اعم از تغییر مکان تغییر ظرفیت یا تغییر نوع تولید، محصول جدید، تغییر مالکیت ....

- تعیین میزان ضایعات مواد اولیه در مواقع لزوم

- بررسی و انجام محاسبات لازم در زمینه مواد اولیه مورد نیاز کالاهای ساخته شده و معرفی درخصوص کالاهای سهمیه بندی شده ویا مورد نظارت( از جمله سوخت، مواد پیش ساز مواد مخدر، موادپتروشیمی و ...)

- بازدید از واحدهای صنعتی جهت برآورد نیازها و رسیدگی به تقاضای آنها اعم از مواد اولیه تغییرات پروانه بهره برداری، تعیین درصد ضایعات، اعطای تسهیلات، اعطای معافیت حقوق ورودی ماشین آلات و مواد اولیه و....)

- صدور مجوز ورود ماشین آلات مستعمل.

- شناسایی و صدور پروانه برای صنایع نوین ( هایتک )

-انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه

آدرس کوتاه شده:
پربازدیدترین مطالب چارت سازمانی
No Cache
Generate time: 1.8405219713847
Query time: 1.1138766606649