X
سه شنبه, ۲۹ تیر ۱۴۰۰ ۱۱:۴۲ ۶۳
چچ

فرهنگ سازی 1

فرهنگ سازی، آگاهسازی و اطلاع رسانی به مراجعین در جهت جلوگیری از وقوع فساد

آیا می دانستید پذیرش هدیه توسط کارگزاران حکومتی نوعی فساد است؟

از منظر جامعه‌شناختی هر نوع هدیه‌ای، یک کنش مبتنی بر «مبادله» تلقی می‌شود. در این کنش، دریافت کننده‌ی هدیه، در موقعیت قدردانی و جبران لطف، قرار می‌گیرد و ممکن است یا از او انتظار می‌رود که در آینده، در پی جبرانِ مستقیم یا غیرمستقیم لطفِ ابرازشدهِ برآید یا قدردان آن باشد اگرچه اهدای هدیه در حوزه‌‌‌ی روابط خانوادگی، دوستانه و شخصی، امری پسندیده محسوب می‌شود، اما در حوزه حکمرانی، از مطلوبیت برخوردار نیست.

پیامد های دریافت هدیه توسط کارکنان دولت

اولین پیامد این است که دریافت اولین هدیه، زمینه را برای دریافت هدایای بعدی تسهیل و به تدریج به واسطه‌ی از بین بردن قُبح هدیه، آن را تبدیل به یک عرف یا حتی بخشی از فرهنگ سازمانی می‌کند، بی‌آنکه به این نکته توجه شود که بسیاری از هدایا در واقع در حکم رشوه‌هایی هستند که با هدف سوءاستفاده از موقعیت قانونی، اهداء می‌شوند. پیامد دوم این است که با پذیرش مکرر هدیه از سوی کارکنان یک سازمان دولتی یا حتی غیردولتی، علاوه بر این که اعتماد عمومی نسبت به عملکرد صحیح و قانون‌مداری کارکنان کاهش می‌یابد، به اعتبار سازمان نیز خدشه وارد می‌شود. این مسئله ممکن است به تدریج به کاهش اعتمادِ نهادی و افزایش فساد ادراک‌شده منجر شود.

حدیثی از پیامبر (ص)در مذمت دریافت هدیه توسط کارگزار حکومتی

پیامبر صلى الله علیه و آله مردى از بنى اسد به نام ابن اُتبیّه را مأمور جمع آورى زکات کرد.چون اموال زکات را آورد، عرض کرد: این براى شماست و این هم به خود من هدیه شده است. رسول خدا صلى الله علیه و آله بر منبر ایستاد··· و پس از حمد و ثناى خداوند، فرمود: چه شده است که کارگزار را مى فرستیم و وقتى مى آید مى گوید: این از آنِ توست و این از آنِ من؟! چرا در خانه پدر و مادرش نمى نشیند تا ببیند آیا باز هم براى او هدیه مى آورند یا نه؟! سوگند به آنکه جان من در دست اوست [آن کارگزار ]هیچ چیز بر ندارد مگر اینکه روز قیامت آن را بر دوش خود همى کشد، اگر چه اشترى خروشان، یا گاوى نعره زن، یا گوسفندى بَعْ بَعْ کن باشد.

حراست سازمان

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 1.364866733551
Query time: 0.68843587239583