X
دوشنبه, ۲۸ تیر ۱۴۰۰ ۰۸:۳۰ ۴۰
طبقه بندی:
 اخبار و رویدادها   شهرستانها   بین الملل   وزارتخانه  
 معدن   تجارت   آموزش و پژوهش   استان  
 صنعت   شهرکهای صنعتی   مصاحبه   صنعت معدن و تجارت در رسانه ها  
 طبقه بندی نشده  
چچ
رتبه نخست مازندران در ارزیابی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان

رتبه نخست مازندران در ارزیابی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان

ارزیابی سال 1399 سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان های کشور که توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صورت گرفته منتشر شد.

ارزیابی سال 1399 سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان های کشور که توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صورت گرفته منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی؛ در این ارزیابی که با امضا تابش معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خطاب بهرزم حسینی مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته شده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران به عنوان استان نخست کشور در تنظیم بازار ، بازرسی و نظارت بر قیمت، حمایت از تولید و ارتقای تعامل و همکاری با دیگر سازمان های صنعت، معدن و تجارت در سال 1399 انتخاب شد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 3.2062147458394
Query time: 2.4230133692424