X
دوشنبه, ۲۸ تیر ۱۴۰۰ ۲۰:۵۵ ۲۱
طبقه بندی:
 اخبار و رویدادها   شهرستانها   بین الملل   وزارتخانه  
 معدن   تجارت   آموزش و پژوهش   استان  
 صنعت   شهرکهای صنعتی   مصاحبه   صنعت معدن و تجارت در رسانه ها  
 طبقه بندی نشده  
چچ
تذکر به 436 واحد صنفی در استان

طی 24 ساعت گذشته صورت گرفت؛

تذکر به 436 واحد صنفی در استان

طی 24 ساعت گذشته به 436 واحد صنفی در سراسر استان به دلیل عدم رعایت برخی قوانین نظام صنفی تذکر داده شده است.

طی 24 ساعت گذشته به 436 واحد صنفی در سراسر استان به دلیل عدم رعایت برخی قوانین نظام صنفی تذکر داده شده است.

به گزارش روابط عمومی؛ بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران طی 24 ساعت گذشته از 1163 واحد صنفی بازدید که منجر به تشکیل 63 پرونده تخلف و تذکر به 436 واحد صنفی شده است.

بر پایه این گزارش در طی همین روز از 136 واحد خبازی نیز بازدید به عمل آمده است.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 3.3006579081217
Query time: 2.1752460797628