X
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ۰۷:۲۷ ۴۱
طبقه بندی : مناقصه و مزایده
چچ
برگزاری مزایده عمومی محدوده های اکتشافی سازمان صمت مازندران

برگزاری مزایده عمومی محدوده های اکتشافی سازمان صمت مازندران

سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در نظر است نسبت به برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای محدوده های اکتشافی ( طرح های پی جویی و اکتشاف مواد معدنی) اقدام نماید.

به گزارش روابط عمومی ؛ متن این آگهی بدین شرح می باشد.

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران درنظردارد نسبت به برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای محدوده های اکتشافی( طرح های پی جویی و اکتشاف مواد معدنی) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)به آدرس www.setadiran.ir اقدام نماید. متقاضیان می توانند ازساعت 7:30 صبح روز شنبه مورخ 1400/04/19 لغایت ساعت 14:30روز سه شنبه مورخ 1400/04/29 نسبت به ارائه قیمت در سامانه اقدام نمایند. زمان پازگشایی پاکات و اسناد مزایده روز یکشنبه مورخه 1400/05/03 راس ساعت 10 صبح در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان می باشد. متقاضیان محترم می بایست جهت شرکت درمزایده نسبت به ثبت نام درسامانه مذکور و تهیه گواهی امضاء الکترونیکی (توکن) از دفاتر منتخب پیشخوان دولت اقدام و در مزایده بصورت الکترونیکی از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شرکت نمایند. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص این سامانه می توانند با شماره تماس۴۱۹۳۴ -۰۲۱ پشتیبانی سامانه ستاد تماس حاصل نموده و"صرفاً جهت اطلاع و مشاهده اطلاعات مزایده" از روز شنبه مورخ 1400/04/19 به آدرس الکترونیکی http://mzr.mimt.gov.ir سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران مراجعه نمایند. متقاضیان می بایست تمامی مدارک مورد نیاز را با امضا دیجیتال و از طریق سامانه ستاد بارگذاری و ارسال نمایند. ضمناً نقشه محدوده های اکتشافی براساس کد کاداستر اعلام شده در مزایده، درسامانه کاداستر معادن کشور به نشانی www.cadastre.mimt.gov.ir درقسمت نقشه قابل مشاهده می باشد.

روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت استان مازندران

اولویت: متوسط
No Cache
Generate time: 3.0576367378235
Query time: 2.4027654329936