X
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ ۱۳:۲۱ ۲۳
طبقه بندی : فراخوان طرح ها و خدمات
چچ
اصلاحیه شرایط شرکت در مزایده عمومی محور دوآب-کجور به شماره مزایده 5000004582000004

اصلاحیه شرایط شرکت در مزایده عمومی محور دوآب-کجور به شماره مزایده 5000004582000004

ضروری است متقاضیان شرکت در مزایده مجوز برداشت طرح تعریض و اصلاح محور دوآب-کجور شهرستان نوشهر نسبت به دریافت صلاحیت انجام کار از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران اقدام و به همراه سایر مدارک لازم قبل از بازگشایی پاکات تحویل این سازمان نمایند.

تذکرمهم :بدیهی است در صورت عدم ارائه تائید از اداره کل مذکور، بررسی مدارک و مستندات میسر نخواهد بود.

اولویت: متوسط
No Cache
Generate time: 4.0253146489461
Query time: 3.3806730906169