X
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ ۲۱:۰۰ ۱۶
طبقه بندی : خدمات سازمان
چچ
عودت  برخی از درخواست های  صدور پروانه اکتشاف  پهنه های اکتشافی استان

عودت برخی از درخواست های صدور پروانه اکتشاف پهنه های اکتشافی استان

در پی آزادسازی محدوده های معدنی استان مازندران بر اساس بخشنامه شماره 60/176304 مورخ 94/8/16 مقام عالی وزارت به اطلاع می رساند ؛ با توجه به تعریف پهنه های اکتشافی در سطح استان ( مختصات های ذیل ) ارائه درخواست صدور پروانه اکتشاف درون پهنه های یاد شده ، غیر قابل بررسی بوده و عودت داده می شود .

 پهنه 1

4530163-403180

4575482-403180

1575482-400076

1530163-400076

 پهنه 2

5628291-397797

8612384-396075

8588502-396628

7588771-397815

1588771-400801

1639705-400801

7639705-397815

پهنه 3

8700593-400586

6700593-397849

8685075-397636

2682128-397305

2678665-396686

6650297-397813

3639643-397813

1639643-400627

اولویت: متوسط
فایل پیوست
No Cache
Generate time: 2.7154393196106
Query time: 2.0929420789083