X
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ ۰۸:۱۹ ۱۶
طبقه بندی : خدمات سازمان
چچ
آگهی مزایده عمومی معادن استان مازندران

آگهی مزایده عمومی معادن استان مازندران

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در نظر دارد مجوز برداشت ماده معدنی رودخانه ای را در سطح استان مازندران  از طریق مزایده عمومی به متقاضیان دارنده توان فنی و مالی لازم واگذار نماید.

متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی و کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده و لیست موضوع مزایده از روز دوشنبه مورخ 1395/05/04 به مدت 7 روز به محل سازمان به آدرس ذیل و یا سایت سازمان به آدرس WWW.MZR.MIMT.GOV.IR مراجعه، اسناد و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مزایده را تهیه و پس از تکمیل، حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 95/05/12  به دبیرخانه سازمان به نشانی ساری، بلوار پاسداران، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران تحویل و رسید دریافت نمایند.

 


معدن

 

 

اولویت: متوسط
فایل پیوست
No Cache
Generate time: 3.5552800496419
Query time: 2.8305126825968